บริการถ่ายภาพ VR Virtual Tour 360 องศา | Google Street View | Drone 360 | 3D Rendering service

ตัวช่วยธุรกิจยุคใหม่ | พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง | Business Transformation สู่ Metaverse
เพิ่มโอกาสการตัดสินใจของลูกค้า
นำเสนอสินค้าและบริการได้ตลอด 24 ชม. ผ่านภาพเสมือน

SERVICES

Virtual Tour 360

บริการถ่ายทำ Virtual Tour
คุณภาพสูงสุด 90 Megapixel
พร้อมบริการ Retouch และ Grading
ระดับ Professional

Google Street View

บริการถ่ายทำภาพ 360 และ Upload ขึ้นแสดงบน Google My Business
เพิ่มโอกาสการมองเห็นหน้าร้านจาก Google Street View

Drone 360

บริการถ่ายทำภาพ 360 ด้วย Drone
แสดงวิวทิวทัศน์ในแต่ละระดับความสูง
และบ่งบอกพื้นที่สำคัญรอบโครงการ

3D Rendering

บริการ Render ภาพเสมือนจาก 3Dsmax ให้ความเสมือนใกล้เคียงภาพถ่าย

TRUSTED BY INNOVATIVE COMPANIES

CONTACT US

| ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล | ขอเสนอราคา | วางแผนงาน |

Add to cart