SapphireThumbnail e1700457329479 ถ่าย VR Virtual tour 360 ถ่าย

Location: Rama 3

Objective: บริการ VR Virtual Tour 360 ซึ่งถ่ายทำด้วยความละเอียดสูงสุด นำเสนอห้องตัวอย่าง Showunit ของโครงการ Sapphire Rama 3 สำหรับแสดงบนเว็บไซด์เพื่อแสดงถึงความทันสมัย ความเพียบพร้อม ห้องที่กว้างขวาง วิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา กระตุ้นความต้องการซื้อของลูกค้า

Feature: Click plan & 3ds transition

Area: 26-60 sq.m / unit