Prime Pano Thumbnail Phuket Plus

Location : Phuket

Objective : นำ 3d Rendering แบบ 360 องศา สร้างเป็น Virtual tour ที่สามารถเดินดูได้ทั่วทั้งหมู่บ้าน เพื่อให้ฝ่ายขายสามารถนำเสนออสังหาริมทรัพย์ได้ก่อนที่โครงการจะก่อสร้างจริง ช่วยลดต้นทุนการก่อสร้าง เพิ่มโอกาสการตัดสินใจของผู้ซื้อ

โครงการ Prime Pano Phuket โดยบริษัท Phuket Plus ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Pool Villa ที่มีชื่อเสียงในภูเก็ต ให้ความไว้วางใจ takealook360.com ในการเขียน Program Javascript เพื่อสร้าง Virtual tour 360 ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการขายอสังหาริมทรัพย์ก่อนที่โครงการจะเริ่มก่อสร้างจริง อีกทั้งสามารถรับชมบ้านตัวอย่างได้จากเว็บไซด์ตลอด 24 ชม.


* ภาพ 3d rendering โดยบริษัท Phuket Plus