Nue Riverest ถ่าย vr รับ ถ่าย ภาพ 360 องศา virtual store virtual tour 360

Location: Ratburana
Objective: Virtual tour ประกอบการขายโครงการ Nue Riverest Ratburana สำหรับลูกค้าที่สนใจรับชมห้องตัวอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปมารับชมห้องตัวอย่างจริงได้ โดยเป็นการถ่ายทำพื้นที่ Sale Gallery ทั้งหมด เพื่อให้เห็นบรรยากาศและความเชื่อมโยงกับบริบทของโค้งแม่น้ำ
Area: ~250 sq.m