Nue Ngamwongwan thumb Virtual tour VR 360 ภาพ Facility

Location: Ngamwongwan

Objective: ใชั Virtual Tour VR 360 ซึ่งถ่ายทำด้วยความละเอียดสูงสุด นำเสนอ Facilities ส่วนต่าง ๆ ของโครงการ Nue Noble Ngamwongwan สำหรับแสดงบนเว็บไซด์เพื่อแสดงถึงความทันสมัย ความเพียบพร้อม ความครบครันของพื้นที่ส่วนกลาง กระตุ้นความต้องการซื้อของลูกค้า

Feature: บริการ Custom User-Interface / Menu bar สร้างปุ่มให้ลูกค้าสามารถคลิกเลือกชมส่วนต่าง ๆ ของโครงการ

Area: more than ~5,000 sq.m