AroundariThumbnail e1700278424197 ถ่าย VR Virtual tour 360 ถ่าย

Location: Noble Around Ari

Objective: บริการ VR Virtual Tour 360 ซึ่งถ่ายทำด้วยความละเอียดสูงสุด นำเสนอ Facilities ส่วนต่าง ๆ และห้องตัวอย่าง Showunit ของโครงการ Noble Around Ari สำหรับแสดงบนเว็บไซด์เพื่อแสดงถึงความทันสมัย ความเพียบพร้อม ความครบครันของพื้นที่ส่วนกลาง กระตุ้นความต้องการซื้อของลูกค้า

Feature: บริการ Custom User-Interface / Menu bar สร้างปุ่มให้ลูกค้าสามารถคลิกเลือกชมส่วนต่าง ๆ ของโครงการ

Area: more than ~5,000 sq.m


Facilities


Showunit