01 Front thumbnail ถ่าย VR Virtual tour 360 ถ่าย

Location: กรุงเทพกรีฑา

Objective: ถ่ายทำภายนอกบ้าน เพื่อการปล่อยเช่า – ปล่อยขาย

Area: n/a